ايران جا شهر


سانچو:ايراني انتظامي تقسیمون ايران جي اهم شهرن جا نالا هي آهن۔

آسنواريو

آسمان آباد آرادان، ايران آغاجاري
آبادان آران و بيدگل آمل
آباده آرمرده آوج
آباده طشڪ آرياشهر آرين‌شهر
آبسرد آزادشهر آبدانان
آبگرم آستارا آيسڪ
آبيڪ آستانه اشرفيه
آذرشهر آشتيان آشخانه

اسنواريو

بسنواريو

ابرڪوه اسفدن اميديه
ابهر اسفراين انديشه
ابوزيدآباد اسفرورين انديمشڪ
اراڪ اسڪو اِوَز
ارداق اسلام‌آباد غرب اهر
اردبيل اسلام‌شهر اهل
املش اسلاميه اهواز
اردستان اشنويه اشتهارد
اردڪان اشڪنان ايزدخواست
ارسنجان اصفهان ايذه
اروميه اقباليه ايرانشهر
ازنا اقليد ايلام
اڙيه الشتر ايوانڪي
استهبان الوند ايوان غرب
اسدآباد اليگودرز اسديه
بلبان آباد بندر امام خميني بهارستان
بافق بندرانزلي بهبهان
بالاده بندرترڪمن بهشهر
بانه بندرعباس بهمن
بجنورد بندرلنگه بيارجمند
بازنه شهر مهاجران شازند بخشايش
برازجان بندرگز بيجار
بردسڪن بندر خمير بيدخت
بردسير بویين مياندشت بيدستان
بروجرد بوئين زهرا بيرجند
بروجن بوئين سفلي بيرم
بسطام بوانات بيضا
بيلا سوار

پسنواريو

پارس‌آباد پردیس پیرانشہر
پاکدشت پلدشت پیشوا
پاوه پولادشہر (فولادشہر) (اصفہان)

تسنواريو

تازه‌شہر تربت حیدریہ تودشک
تاکستان تجریش تویسرکان
تالش ہشتپر تفت تہران
تایباد تفرش تیران
تبریز تکاب
تربت جام تنکابن (شہسوار)

جسنواريو

جاجرم جنت‌شہر جویم
جاجرود جناح جہرم
جعفریہ جوادآباد جیرندہ
جلفا جوانرود جیرفت
جم جویبار جندق
جوکندان جق کرمک جاسک

چسنواريو

چابکسر چمران چناره
چابہار چمستان چہاردانگہ
چادگان چناران چم گردان
چالوس چم کبود

حسنواريو

حاجی‌آباد حسن‌آباد حصارک
حاجی‌آباد حسن‌آباد حنا
حبیب‌آباد حسینیہ

خسنواريو

خرمدره خشت خور
خارک خضری دشت بیاض خور (لار)
خاش خلخال خوراسگان
خامنه خلیل‌آباد خورزوق
خاوران خمام خور و بیابانک
خدابندہ خمین خورموج
خرامہ خمینی‌شہر خوسف
خرم‌آباد خنج خواف
خرم‌دشت خواجہ
خرمشہر خوانسار خوی

دسنواريو

داراب دزفول دوزدوزان
داران دستجرد دولت‌آباد
داریان دستگرد دہگلان
دامغان دلبران دہلران
دانسفہان دلوار دیباج
درچہ پیاز دلیجان دیواندره
درگز دماوند دبیران
دررود دورود درگہان
دزج دوزه دره شہر
دہاقا دوگنبدان دہدشت

رسنواريو

رازمیان رزوه رودبار
رامسر رستم‌آباد رودسر
رامہرمز رشت رودہن
رامیان رشتخوار رونیز
راور رضوانشہر (اصفہان) رویان (علمدہ)
رباط کریم رضوانشہر (گیلان) رویدر
رزن رفسنجان ریگان
رستم کلا رفیع (کاوہ) رینہ
رزجرد

زسنواريو

زابل زرنق زوارہ
زاہدان زرین‌شہر زہان
زاہدشہر زرینہ زیاران
زرقان زنجان زازران
زرند زنوز
زالی

سسنواريو

ساری سرعین سنندج
ساوه سروآباد سوسنگرد
سبزوار سروستان سوق
سپیدان سریش‌آباد سورشجان
سدہ سعادت‌شہر سہ قلعہ
سراب سفیددشت چہارمحال سہند
سراوان سقز سنگر
سرایان سگزی سلطانیہ
سربندر سلماس سیدان
سربیشه سلمانشہر (متل قو) سیراف
سرپل ذہاب سمنان سیرجان
سرخس سمیرم سیس
سرخہ سنقر سیوند
سردرود سنگسر سیاہکل
سلطان شہر سیاه منصور

شسنواريو

شادگان شرفخانہ شہربابک
شازند شریف‌آباد شہر پیر
شال ششدہ شہرضا
شاندیز شندآباد شہرکرد
شاہدشہر شوش شہریار
شاہدیہ شوسف شہمیرزاد
شاہرود شوشتر شیروان
شاہین‌شہر شویشہ شہربیر
شبستر شہداد شیراز
شربیان

صسنواريو

صاحب صحنہ صفاشہر
صباشہر صغاد صوفیان
صفادشت صومعہ سرا

ضسنواريو

ضیاءآباد
ضیابر(گیلان)

طسنواريو

طالقان (شہرک) طبس مسینا طالخونچہ
طبس طرقبہ

عسنواريو

عباس‌آباد عسگران علی‌آباد
عجب شیر علامرودشت عنبران

فسنواريو

فارسان فریدون‌کنار فیرورق
فاروق فریمان فیروزکوہ
فراشبند فسا فیروزآباد
فردوس فشک فرخ شہر
فردوسیہ فشم فیض آباد
فرہادگرد فلاورجان فیروزہ
فریدن فومن
فریدونشہر

قسنواريو

قائم‌شہر قزوین قنوات
قائمیہ قشم قوچان
قاین قصرشیرین قہستان
قادرآباد قطب‌آباد قیدار
قدس قلعہ تل قیروکارزین
قرچک قم قاضی سملقان
قروہ قمصر

کسنواريو

کازرون کلات کوار
کاشان کلاتہ خیج کوچصفہان
کاشمر کلاچای کوزه‌کنان
کامفیروز کلارآباد کوشک
کامیاران کلاردشت کوہپایہ
کانی‌سور کلالہ کوہدشت
کبوترآہنگ (کبودرآہنگ/کبودرآہنگ) کلوانق کوہین
کرج کلور کہریزک
کردکوی کلیبر کہک
کرمان کمال‌شہر کہنوج
کرمانشاہ کمشجہ کیش
کرند کمہ کیلان
کره‌ای کنارتختہ کوہنجان
کشک‌سرای کنگاور کیاشہر
کاخک

گسنواريو

گالیکش گز گمیشان
گچساران گلباف گناباد
گراش گلپایگان گناوه
گرگان گلستان گنبد کاووس
گرمسار گلوگاہ گیلان غرب
گرمی گلہ دار گہوارہ
گوگد

لسنواريو

لامرد لپوئی لواسان
لار لردگان لوشان
لاہیجان لنگرود لاہرود

مسنواريو

ماسال مرودشت مہاباد (آذربایجان غربی)
ماسولہ مریوان مہاباد (استان اصفہان)
ماکو مسجدسلیمان مہدی‌شہر
ماہان مشکان مہر
ماه‌دشت مشکین‌دشت مہران
ماه‌شہر مشکین‌شہر مہریز
مبارکہ مشہد میامی
مجن مصیری میاندشت
محلات معلم‌کلایہ میاندوآب
محمدآباد ملارد میانہ
محمدآباد (استان اصفہان) ملایر میبد
محمدشہر ملکان (ملک کندی) (آذربایجان شرقی) میرجاوہ
محمودآباد منجیل میمند
محمودآباد نمونہ منظریہ میمہ
مراغہ موچش میناب
مرزن آباد مود مینودشت
مرند مورچہ خورت
مہ شہر (آبی بیگلو) ماکلوان مارلیک

نسنواريو

نائین نقدہ نہاوند
نجف آباد نکا نہبندان
نراق نمین نیریز
نسیم‌شہر نودان نوش آباد
نشتارود نور نیشابور
نصرآباد نورآباد (ممسنی) نیک‌آباد
نطنز نوشہر نیمبلوک
نظرآباد نوکندہ نوبندگان
ناغان

وسنواريو

واجارگاہ وحیدیہ ورزنہ
وایقان ورامین وزوان
وحدتیہ وراوی ونک (استان اصفہان)
ویس

هسنواريو

ہشتبندی
ہادی‌شهر ہشترود ہندیجان
ہرسین ہشتگرد ہویزه
ہرند ہفت تپہ ہیدج
ہشتپر(تالش) ہمدان ہرات (یزد)
ہماشہر(سیرجان)

يسنواريو

ياسوج ياسوڪند يزد