مک مينيو کوليو

سنڌي مان مراد ٿي سگهي ٿو:

پڻ ڏسوسنواريو