مک مينيو کوليو

ديوناگري ھڪ ٻولي آھي.

ديوانگري الفابيٽ