"سنڌ تي بختر جي يونانين جي ڪاهه" جي ورجائن ۾ تفاوت