مک مينيو کوليو

ھڪ ھزار سالن کي ھزارو چيو ويندو آھي.