گابور ڇاڻِي

تعارفسنواريو

گابور ڇاڻِي (Gabor Filter) ٻِه رُخِي ڇاڻِي آهي، جيڪا عڪس پراسيسڪاريءَ ۾ عام استعمال ٿيندي آهي. اها دراصل ٻِه رُخي گاسِي ڪاڄ ۽ ڪوسائين لهر جِي ضرب اُپت آهي.

مصرفسنواريو

گابور ڇاڻيءَ ذريعي ڪنهن عڪس جي نمائندگي اهڙين سائيني لهرن سان ڪئي ويندي آهي، جيڪي گاسي دريءَ سان ماڊيوليل هونديون آهن. عڪس جي اهڙي نمائندگي Pattern Recognition يا Texture Recognition ۾ ڪثرت سان استعمال ٿي ٿي. عڪس کي گابور ڇاڻيءَ مان گذارڻ ايئن ئي آهي جيئن عڪس تي مقامي فوريئر ٽرانسفارم لڳائڻ.

گابور ڇاڻِيءَ جو ميٽليب پروگرامسنواريو

%هيءُ پرگرام عملاَ گابور ڇاڻِي جوڙي ٿو:
%1. dim = ڇاڻِيءَ جي سائيز
%2. mx = اُفَقي وِچُ
%3. my = اُمودِي وِچُ
%4. sx = اُفقِي معيارِي ڊويئيشن
%5. sy = اُمُودِي معيارِي ڊويئيشن
%6. fo = ڪثرتَ (لهرُون فِي گابور ڇاڻِي)
%7. teta= ڪُنڊَ
%8. phi = فيز
function fg = gabor(dim,mx,my,sx,sy,fo,teta,phi)
if nargin == 0
dim=33 ;mx=dim/2 ;my=dim/2 ;sx=4;sy=2 ;fo=4 ;teta=135 ;phi=0 ;

end teta=pi*teta/180 ;
x=0:dim-1 ; y=0:dim-1 ; sx = 2*sx*sx ; sy = 2*sy*sy ; ex=exp(-(x-mx).^2/sx) ; ey=exp(-(y-my).^2/sy) ; %plot(x,ex,'r',y,ey,'b'),pause g=ey'*ex ; ax=ones(size(x)); ay=ones(size(y)); x=ay'*(x*cos(teta)) ; y=ax'*(y*sin(teta)) ; h=sin(2*pi*fo*(x-y')/dim + phi); fg=g.*h ;  % Filtre de Gabor if nargout == 0 gris=[0:255;0:255;0:255]'/255; mg=min(min(g)); Mg=max(max(g));

mh=min(min(h)); Mh=max(max(h)); fmg=min(min(fg)); fMg=max(max(fg)) ; subplot(221),image(round(255*(g-mg)/(Mg-mg)));colormap(gris) subplot(222),image(round(255*(h-mh)/(Mh-mh)));colormap(gris) subplot(223),image(round(255*(fg-mg)/(fMg-fmg)));colormap(gris) end