گ

سنڌي ٻولي جو ايڪيتاليهون اکر

گ سنڌي ٻولي جو 41)ايڪيتاليھون( اکر آھي.

شڪلسنواريو

اکرن جي جاءِ: الڳ آخر ۾ وچ ۾ شروع ۾
شڪل: گ ـگ ـگـ گـ