ڪلاڪ

وقت جو ايڪو

ڪلاڪ یا گھنٹو وقت جو هڪ ايڪو آهي جنهن ۾ 60 دقیقوئن هوندا آهن.