ڦڪو (yellow) ڦڪو (س ہ ن: 255, 255، 0) هڪ رنگ جو نالو آهي

تصويرونسنواريو