چ سنڌي ٻولي جو 15)پندرهون( اکر آھي.

شڪل سنواريو

اکرن جي جاءِ: الڳ آخر ۾ وچ ۾ شروع ۾
شڪل: چ ـچ ـچـ چـ