ڏونائي انگن جي هڪڙي عدد کي ٻٽ چئجي ٿو.  جيئن ته عددي سنڀار جو هڪڙو گھرڙو ڏونائي انگن جي هڪ عدد يعني ٻٽ کي محفوظ ڪري سگھي ٿو، تنهنڪري عددي سنڀار جو ايڪو پڻ ٻٽ آهي.