ن سنڌي ٻولي جو 47)ستيتاليھون( اکر آھي.

شڪلسنواريو

اکرن جي جاءِ: الڳ آخر ۾ وچ ۾ شروع ۾
شڪل: ن ـن ـنـ نـ