مفت خور جاندار اھڙا جاندار آهن جيڪي پنهنجي غذا پنهنجي ميزبان جي جسم مان حاصل ڪندا آهن.