م سنڌي ٻولي جو 46)ڇائيتاليھون( اکر آھي.

شڪلسنواريو

اکرن جي جاءِ: الڳ آخر ۾ وچ ۾ شروع ۾
شڪل: م ـم ـمـ مـ