ل سنڌي ٻولي جو 45)پنجيتاليھون( اکر آھي.

شڪلسنواريو

اکرن جي جاءِ: الڳ آخر ۾ وچ ۾ شروع ۾
شڪل: ل ـل ـلـ لـ