فضائي رَٿَ

فضائي رَٿَ ڪنهن به اهڙي ڪَلَ يا مشين کي چئجي ٿو، جيڪا فضائي اڏامَ جي قابل ھجي.

Japan Airlines B747-446 (JA8914) in JAL's 2002 livery.jpg