ف سنڌي ٻولي جو 36)ڇٽيھون( اکر آھي.

شڪلسنواريو

اکرن جي جاءِ: الڳ آخر ۾ وچ ۾ شروع ۾
شڪل: ف ـف ـفـ فـ