ض سنڌي ٻولي جو 31)ايڪٽيھون( اکر آھي.

شڪلسنواريو

اکرن جي جاءِ: الڳ آخر ۾ وچ ۾ شروع ۾
شڪل: ض ـض ـضـ ضـ