شمش (Shamash) (اکدي: Šamaš) لغوي معنی "سج" بين النھرين جو مقامي ديوتا جڏنھن تہ اشوريہ، اکدي ۽ بابل جو "شمسي ديوتا" ھيو۔

شمس ويٺل آھي حموربي سان گڏ