ش سنڌي ٻولي جو 29)اڻٽيھون( اکر آھي.

شڪلسنواريو

اکرن جي جاءِ: الڳ آخر ۾ وچ ۾ شروع ۾
شڪل: ش ـش ـشـ شـ