ز سنڌي ٻولي جو 27)ستاويھون( اکر آھي.

شڪلسنواريو

اکرن جي جاءِ: الڳ آخر ۾ وچ ۾ شروع ۾
شڪل: ز ـز ـز ز