انفارميشن ٽيڪنالوجي: جي ورجائن ۾ تفاوت

سنوار جو تَتُ ڪونھي
سنوار جو تَتُ ڪونهي
 
سنوار جو تَتُ ڪونهي
REDIRECT[[اطلاعت ٽيڪنيڀياس]]
tech•no•log•i•cal
 
Pronunciation: (tek"nu-loj'i-kul), [key]
—adj.
1. of or pertaining to technology; relating to science and industry.
2. Econ.caused by technical advances in production methods. Also,tech"no•log'ic.
٧٬٣٠١

سنوارون