گيجيٽَ

Below is a list of special gadgets users can enable on their preferences page, as defined by the definitions. This overview provides easy access to the system message pages that define each gadget's description and code.

جانچڻ بابت اوزار    [ڪوڊ ڏسو]

ترميم بابت اوزار    [ڪوڊ ڏسو]

زمرا    [ڪوڊ ڏسو]

حُليي بابت اوزار    [ڪوڊ ڏسو]

آزمائشي اوزار    [ڪوڊ ڏسو]

واڌو اوزار    [ڪوڊ ڏسو]