ح سنڌي ٻولي جو 17)سترهون( اکر آھي.

شڪلسنواريو

اکرن جي جاءِ: الڳ آخر ۾ وچ ۾ شروع ۾
شڪل: ح ـح ـحـ حـ