ج سنڌي ٻولي جو 11)يارهون( اکر آھي.

شڪلسنواريو

اکرن جي جاءِ: الڳ آخر ۾ وچ ۾ شروع ۾
شڪل: ج ـج ـجـ جـ