ث سنڌي ٻولي جو 9)نائون( اکر آھي.

شڪلسنواريو

اکرن جي جاءِ: الڳ آخر ۾ وچ ۾ شروع ۾
شڪل: ث ـث ـثـ ثـ