ت سنڌي ٻولي جو 5)پنجون( اکر آھي.

شڪل سنواريو

اکرن جي جاءِ: الڳ آخر ۾ وچ ۾ شروع ۾
شڪل: ت ـت ـتـ تـ