اسلاميات

اسلامي تعليم

اسلام دين جي تعليم ۽ تدريس کي اسلاميات چيو ويندو آهي.