آنوڪت (Anuket) درياء نيل جي عمل تجسيم جي دیوی ھئر۔

آنوڪت
Anuket
آنوڪت ديوي
درياء جي ديوي
نالو مصري حيروغليفي ۾
a
n
q
t
B1
عقيدي جو مرڪزالفانتين